Academics
Intermediate FA (Part-I and Part-II)
Intermediate General.SCIENCE (Part-I & Part-II)
Intermediate Science Group (Pre-Engineering Part I-II)
Intermediate Science Group (Pre-Medical Part I-II)
Intermediate ICS (Part-I & Part-II)
Intermediate Commerce Group (I.Com Part I-II)